Saqanil Hubbu Kasatil Wisali Lyrics Urdu/English

Saqanil Hubbu Kasatil Wisali Lyrics

Saqanil Hubbu Kasatil Wisali Lyrics

By Ala Hazrat Imam Ahmed Raza Khan

Saqanil hubbu kasatil wisali
Fa qultu li khumrati nahwi ta’aali

Daad ishqam jaame wasl e kibriyaa
Pas beguftam baadah am raa sooyam aa

Assalaa aay fuzlah khooraan e Huzoor
Shaah bar joodast o sahbaa dar wufoor

Bakhsh kardan gar neh ‘azm e khusrawist
Aakhir een nowsheedah khwaandan behr e cheest

Sa’ at wa mashat li nah wi fee ku usi
Fa himtu li sukrati bai nal mawaali

Shud dawaan dar jaamhaa sowyam rawaan
Wa ilah sukram shudam dar sarwaraan

Shukre to az zikr o fikr akbar bawad
Sukr ko choon hukm khud bar mee rawad

Sooe me bar booye me mardaan rawaan
Baadah khud sowyat bapaaye sar dawaan

Fa qultu li saa i ril Aqtaabi lummu
Bi haali wad khuloo antum rijaali

Guftam aay qutbaan ba’own shaan e man
Jumlah daraaid taan mardaan e man

Jama’ khwaanidi taa qawi dilhaa shawand
Ham ze ‘awne haal e khud daadee kamand

Warna taa baam e Huzoor to su’ood
Haa shaa /it/aataab o yaraaye ke bood

Wa hummoo wash raboo antum junoodi
Fa saaqil qawmi bil waafimalali

Himmat aaraid wa khoraid aay lashkaram
Saaqiyam daadah labaalab az karam

Shukre Haq jaame to labreze mayst
Har labaalab raa chakeedan darpayeast

Taa bamaa ham aayad in shaa al ‘azeem
Aan naseeb ul ard min kaas il kareem

Sharib tum fud lati mim ba ‘di suk ri
Walaa nil tum ‘uluwwi wa ittisaali

Man shudam sarshaar wa soram mee chasheed
Rakht taa qurb o ‘uluwwam kay kasheed

Fuzleh khowraanash shahaan o man gadaaye
Rooye aanam ko keh khawaaham qatrah laaye

Yallalay joode shaham guftah malaaye
Mai talab laa nashenawi een jaa nah laaye

Maqaamukum ul ‘ulaa jam ‘an wa laakin
Maaqami fawqakum maazaala’ aali

Jaay taan baala o lay jaayam bawad
Fowq e taan az roz e awwal taa abad

Jaat baalaatar ze wehme jaayehaa
Jaayehaa khud hast behr e paayehaa

Paayehaa che bawad keh sarhaa zere paat
Paat ham kay choon furood aayee ze jaat

Anaa fee hadrati taqree bi wahdi
Yusarrifuni wa hasbi Dhul Jalaali

Yakkah dar qurbam Khudaa gardaanadam
Haal o kaafi aan jaleel waahidam

Aayake mee gardaanadat aan yak na ghair
Haale maa gardaan ze sharhaa sooay khair

Taaje qurbash shaadmaan bar sar beneh
Shai al lillah qurbe khud maa raa bedeh

An al baaziyyu ash hab kullu Shaikhin
Wa man dhaa fir rijaali u ‘tiya mithaali

Baaze ashab maa o shaikhaan choon hamaam
Keest dar mardaan ke choon man yaaft kaam

Habbadhaa shahbaaze tairistaane qudus
Aay shikaare panjah at murghaane qudus

Shaadmaan bar qumri kawtar bizan
Gah nagah bar khastah chughday ham figan

Kasaani khil’atam bitiraazi ‘azmin
Wa ta wwajani biteejanil kamaali

Khal’atam baa khowsh nigaare ‘azm daad
Bar saram sad taaje daraayee nihaad

Ya Rabb een khil’at humaayoon taa nushoor
Hulla powshaa yak nazzer bar musht ‘owr

Taaj raa az farqe khud meraj deh
Bar saram az khaake raahat taaj neh

Wa atla’anee ‘alasirrin qadeemin
Wa qalladanee wa a’taanee su aali

Aagaham farmood bar raaze qadeem
‘Uhdah daad o jumla kaamam aan kareem

‘Ahdah az tu ‘ahd az tu maa ze to
Maa bazille ne’mat o ham naaz to

Yallalay wakh wakh zamaane khurmi est
Sooe maa shud shahnah haala taras keest

Wa wallanee ‘alalaqtaabijam’an
Fahukmi naa fidhun fee kulli hali

Waaliyam kardah bar aqtaabe jahaan
Pass bahr haal ast huke man rawaan

Az surayyaa taa saraa amrat ameer
Kaj roway bay hukm raa dar hukm geer

Pesh azaan kaaftad sooway aatish niyaaz
Narm narm az daste lutfat raast saaz

Fa law alqaitu sirri fee bihaarin
Lasaaral kullu ghawran fiz zawali

Raaze khud gar afganam andar bihaar
Jumla gum gerdad fird raftah bakhaar

Nafs o shaitaan naz’ e jaan gowr o nushoor
Naama khawandan bar sare khanjar ‘uboor

Na khudaaya haft daryaa dar raham
Dast geer aay yam ze raazat kam zanam

Walow alqaitu sirri fee jibaalin
Ladukkat wakhtafat bainar rimalii

Raazam ar jalwah deham gardad jibaal
Paarah paarah gashta pinhaan dar rimaal

Aay ze raazat koohe kaah o kaahe kooh
Kaahe be jaan raast sadde raah kooh

Taa’atam kaah ast jurmam kooh waar
Kooh raa kaah o beoarwar kaah zaar

Walow alqaitu sirri fawqa naarin
La khamidat wantafatmin sirri haali

Par tawe raaz afganam gar bar aseer
Sard o khamush gardad az raazam sa’eer

Nayeraa man naare jurm afrokhatam
Hum dile zaaram daronash sokhtam

Zaare man az zor baa khud nawsh kun
Naare man az noor khud khamowsh kun

Walaw alqaitu sirrifawqa maitin
La qaama biqudratil mawla ta’aa li

Raaze khud bar murdah gar afganam
Zindah barkheezad ba izne Zul karam

Aay nigaahat zindah saaz murdaha
Cheest peshat dar dile afsurdaha

Een labaanat shahd baar jalwah kun
Qum bafarmaa murdah am raa zindah kun

Wa maa minha shuhurun aw duhurun
Tamarru wa tanqadee ilia ataalee

Neest shehre neest dahre raa muroor
Taa nayayad bar daram pesh az zuhoor

Aay dare tu marja’ e har dahar o shahr
Bandagaanat raa che taras az daste dahr

Har meh umram kun az mehrat bakhair
Khaire makhsa man na binam haich dair

Wa tukhbirunee bimaa ya’tee wa tajree
Wa tu’limunee fa’aqsir ‘anjadalee

Jumla goyad ba man az haal o saft
Az jidaalam dast kowteh baayadat

Aw hashallah zebad ein sheh raa jalaal
Arz beki dare o maah o saal

Dar jidaalash ke kujaa yaabi amaan
Khud kaneeze ow zameen banda zamaan

Murideehim wa tib washtah wa’ghanni
Waf’al maa tashaau filismu ‘aa li

Banda am khoush mee saraa bibaak o mast
Har che khwahi kun keh nisbat bartar ast

Ein sukhan raa bandah baayad bandah koo
Bandah kun aay baadshaah bandah joo

Shaad o paa koobaan rawad jaanam ze tan
Bar mureedee him wa tib washtah wa ghann

Murideelaa takhafallahu Rabbi
‘Atanee rif’atan nil tul manali

Rab e man haq bandah az tar se manaal
Rifa’tum amad raseedam taa manaal

Aay tura Allah Rab mahboob aab
Turfa marbowbi o mahboobi ajab

Rab o ab paakat namood az raib o ayb
Az dilam barkash shahaa har ayb o raib


Mureedi laa takhaf washin fa inni
Azoomun qaatilun Indal qitaalee

Banda um tarse madar az bad sagaal
Sakht izm o qatilam waqt e qitaal

Shukr e Haq ba bandgaan Sheh raasrast
Khana zadeyum ze abb o madarast

Banda it ra dushmanan da nanndkhas
Yaa azooman qaatilan faryaad ras

Tabuooli fis samaai wal ardi duqqat
Wa shaa u sis sa’aadati qad bada li

Nowbatam dar khadree o ghabraa zedand
Shud naqeeb mowkabam bahte buland

Yaa Rab een shah raa mubarak der baaz
Takht o bakht o taaj o baaj o saaz o naaz

Baadshaaha shukr e sultaani khwaish
Yak nigaahe bar gadaaye seena resh

Bilaadullahi mulkee tahta hukmee
Wa waqti qabla qalbi qad safaaee

Mulke haq mulkam te farmaane man
Waqte man shud saaf pesh az jaane man

Baarakallah wusat e sultani tu
Shark taa gharb ane tu qurbane tu

Teerah waqte kheerah bakhte seena resh
Bar dar aamad deh zaqaate waqte khawaish

Nazartu ilaa biladillahi jam ‘an
Kakhardalatin ‘ala hukmit tisalee

Dar nigaaham jumla mulke zuljalaali
Daana khardil saan bahukme itesaali

Wah ka tou mee baynee o maa dar gunaah
Aah aah az kowree e maa aah aah

Chashm deh taa zeen bulaaha waraheem
Roowe to beenaim o bar paa jaan diheem

Wakullu waliyilahu qadamun wainni
‘Ala qada min Nabi badril kamali

Har wali raa yak kadam daadan o maa
Bar kadamhaaye Nabi badrul’ulaa

Kaam jaanhaa to bagaame Mustafa
haif bar khutowaat e dew aayim maa

Gaam bar gaam sage maa raa mabeen
Dast deh barkash sooe raah mubeen

Darastu ‘ilma hatta sirtu qutban
Wa niltussa ‘da min mawlal mawali

Dars kardam ‘ilm taa qutbe shudam
Kard Mawlayay mawali as’adam

Aay sa’eede boo sa’eed saa’de deen
Saa’de charkhat bandah aay saa’de zameen

Ne hameen saa’di ke shaahaa sa’ad kun
Sa’ad kun naa sa’ad maa raa sa’ad kun

Rijaali fee hawaajirihim siyaamun
Wa fee zulumillayaali kallaali

Dar tamuze rowz chaisham rozah daar
Dar shabe teerah cho gohar noor baar

Rare mardanat siyaam ast o qiyaam
Kaame maa dar khorad e baam o khwaabe shaam

Mard kun yaa khaak e raahat kun shataab
Een bahaaim ra chunaan go kun turaab

Ana al Hasaniyyu walmukhda’maqami
Wa aqdami ‘ala ‘unu qir rijali

Az Hassan nasl e man o mikhda’ maqaam
Paaye man bar gardane jumla kiraam

Sarwaraa maa ham baraah uftaadah aim
Paaimaalat raa sare banhaadah aim

Gul barahaa yak qadam gul kam badaan
Hisbatal lillah mar o daaman kashaan

Ana aljeelee Muhyuddin laqabee
Wa a ‘lami ‘ala ra ‘sil jibaali

Mouldam j eelaan o naamam Muhy iddin
Raaitam bar qalhaaye koh been

Aay ze aayaat e Khuda raayaat e tu
Mujizaat e Mustafa Ayaat e tu

Jalwah deh az raaitat een aayatat
Choon manee mahshoor zer e raayatat

Wa Abdul Qaadir ilmashooru ismee
Wa jaddee saahibul aineeil kamaalee

Naam mashoor ast Abdul Qaadiram
Ayn e har fazl aanke jadde akbaram

Aan e jaddat choon nabaashad aane tu
Waarsi aay jaan e man qurbaan e tu

Bar Razaaye naaqsat afshaan nawaal
Yak chusheedan aab e az bahr ul kamaal

Khufta dil taa chand nang e zestan
Bar rukhash az bahr e fazl aab e bazan

Tishna kaame paa badaamay kardah ghash
Behr e saail raa bigo khud roo barash

Roo barash uw raa barash bedaar saaz
Hosh bakhsh o nowsh bakhsh o jaan nawaaz

Jaan nawaaza jaan fidaaye naam e tu
Kaam e jaan deh aay jahaan dar kaam e tu

Een dua az bandah aameen az malak
Pozish az Baghdaad ijaabat az falak

سَقَانِی الْحُبُّ کَاْسَاتِ الْوِصَالٖ

فَقُلْتُ لِخَمْرَتِیْ نَحْوی تَعَالٖ


داد عشقم جامِ وصلِ کِبریا

پس بِگُفْتَم بادَہ اَم را سُویم آ


اَلصَّلا اے فُضلہ خورانِ حضور

شاہ بر جُودَسْتْ و صَہبا در وُفور


بَخْش کَردن گَر نِہ عَزمِ خُسرَوی سْتْ

آخر ایں نُوشِیدہ خوانْدَن بہرِ چیسْتْ


سَعَتْ وَ مَشَتْ لِنَحْوِیْ فِیْ کُئُوْسٖ

فَہِمْتُ لِسُکْرَتِیْ بَیْنَ الْمَوَالٖ


شُد دَواں در جامْہا سُویَم رَواں

 والِہ سُکرَم شُدَم در سَرْوَراں


شکرِ تو از ذکر و فکر اَکبر بَوَد

سُکْر کو چُوں حکم خود بَر می رَوَد


سوئے مَے بر بوئے مے مَرداں رَواں

بادَہ خود سُویَت بَپائے سَر دَواں


فَقُلْتُ لِسَآئِر الْاَقْطَاب لُمُّوْا

بِحَالِیْ وَ ادْخُلُوْا اَنْتُمْ رجَالیٖ


گُفْتَم اے قُطباں بعونِ شانِ مَن

جُملہ دَرآئید تاں مَردانِ من


جمع خواندِی تا قَوِی دِلہا شَوَند

ہم زِ عَونِ حالِ خود دادِی کَمَند


ورنہ تا بامِ حضورِ تو صُعود

حَاشَ لِلّٰہ تاب و یارائے کہ بُود


وَ ھُمُّوْا وَ اشْرَبُوْا اَنْتُمْ جُنُوْدِیْ

فَسَاقِی الْقَوْمِ بِالْوَا فِیْ مَلَالٖ


ہِمّت آرید و خُورید اے لَشکَرَم

ساقِیم دادَہ لَبالَب از کرم


شکرِ حق جامِ تو لِبرِیزِ مَے ست

ہر لَبالَب را چَکِیدَن دَرپَئے سْتْ


تا بَما ہم آیَدْ اِنْشَائَ الْعَظِیْم

آں نصِیْبُ الْاَرْض مِنْ کَاسِ الْکَرِیْم


شَرِبْتُمْ فُضْلَتِی مِنْ بَعْدِ سُکْرِیْ

وَ لَا نِلْتُمْ عُلُوِّیْ وَ ا تِّصَالٖ


مَن شُدَم سَرشار و سُورَم می چشید

رَخت تا قُرب و عُلُوَّم کے کَشید


فُضلہ خورانَش شَہان و مَن گدائے

روئے آنَم کُو کہ خواہم قطرہ لائے


یَلَّلے جودِ شَہم گُفتہ ملائے

مے طلب لا نَشِنَوی ایں جا نہ لائے


مَقَامُکُمُ الْعُلٰی جَمْعًا وَ لٰکِنْ

مَقَامِیْ فَوْقَکُمْ مَازَالَ عَالٖی


جاے تاں بالا و لے جایم بَودْ

فَوقِ تاں از روزِ اوّل تا اَبَد


جاتْ بالاتر زِ وہمِ جائہَا

جائہَا خود ہَست بہرِ پائہَا


پائہا چہ بَوَد کہ سَرہا زیرِ پاتْ

پات ہم کے چوں فُرُود آئی زِ جاتْ


اَنَا فِیْ حَضْرَۃِ التَّقْرِیْبِ وَحْدِیْ

یُصَرِّفُنِیْ وَ حَسْبِیْ ذُوالْجَلَالٖ


یَکَّہ در قُربم خُدا گَرْدانَدَم

حال و کافی آں جلیل واحِدَم


اَیکِہ می گردانَدَت آں یک نہ غیر

حالِ ما گرداں زِ شَرہا سوئے خیر


تاجِ قُربش شادماں بر سر بِنِہ

شَیْئً لِّلّٰہ قُربِ خود ما را بِدِہ


اَنَا الْبَازِيُّ اَشْھَبُ کُلُّ شَیْخٍ

وَ مَنْ ذَا فِی الرِّجَال اُعْطِیَ مِثَالٖ


بازِ اَشہب ما و شیخاں چوں حَمام

کِیْسْتْ در مَرداں کہ چوں مَن یافْتْ کام


حَبَّذا شہبازِ طَیرِستانِ قُدس

اے شکارِ پنجہ اَت مُرغانِ قُدس


شادماں بر قُمری کَوتر بِزَنْ

گَہ نگہ بر خَسْتَہ چُغدے ہم فِگَن


کَسَانِیْ خِلْعَۃً بِطِرَازِ عَزْمٍ

وَ تَـوَّجَنِیْ بِتیْجَانِ الْکَمَالٖ


خلعتم با خوش نگارِ عَزم داد

بر سَرم صَد تاجِ دارائی نِہاد


یا رَب ایں خِلْعَتِ ہُمایوں تا نُشُور

حُلَّہ پُوشا یک نظر بر مُشْت عُوْر


تاج را از فَرقِ خود مِعراج دِہ

بر سَرمْ از خاکِ راہَتْ تاج نِہ


وَ اَطْلَعَنِیْ عَلٰی سِرٍّ قَدِیْمٍ

وَ قَلَّدَنِیْ وَ اَعْطَانِی سُؤَالِي


آگَہَم فَرمود بر رازِ قدیم

عُہْدہ داد و جُملہ کامَم آں کریم


عہدہ از تو عَہد از تو ما زِ تو

ما بَظِلِّ نعمت و ہم نازِ تو


یَلَّلے وَخ وَخ زمانِ خُرمی سْتْ

سوئے ما شُد شَحنہ حالا تَرس کیسْتْ


وَ وَلَّانِیْ عَلَی الْاَقْطَاب جَمْعًا

فَحُکْمِیْ نَافِذٌ فِیْ کُلِّ حَالٖ


والیم کَردَہ بر اَقطابِ جہاں

پس بَہر حال سْتْ حکمِ من رَواں


از ثُریا تا ثَرٰے اَمْرَت امیر

کَج رُوے بے حکم را در حکم گِیر


پیش ازاں کافْتَد سوئے آتش نیاز

نرم نرم از دستِ لُطْفَت راست ساز


فَلَوْ اَلْقَیْتُ سِرّیْ فِیْ بحَارٍ

لَصَارَ الْکُلُّ غَوْرًا فِی الزَّوَالٖ


رازِ خود گر اَفْگَنَماندر بِحا ر

جملہ گم گردَد فِرو رَفتہ بَغار


نفس و شیطاں نَزعِ جاں گُور و نُشُور

نامہ خواندَن بر سرِ خنجر عُبور


ناخدایا ہفت دریا در رَہم

دست گیر اے یم زِ رازَت کم زَنم


وَ لَوْ اَ لْقَیْتُ سِرّيْ فِيْ جبَالٍ

لَدُکَّتْ وَ اخْتَفَتْ بَیْنَ الرِّمَالٖ


رازم اَر جلوہ دِہَم گردَد جِبال

پارہ پارہ گَشتہ پِنہاں در رِمال


اے زِ رازَت کوہِ کاہ و کاہِ کوہ

کاہِ بے جاں راست سدِّ راہ کوہ


طاعَتَم کاہ اَست جُرمَم کوہ وار

کوہ را کاہ و بپروَر کاہ زار


وَ لَوْ اَلْقَیْتُ سِرّیْ فَوْقَ نَارٍ

لَخَمِدَتْ وَ انْطَفَتْ مِنْ سِرِّ حَالٖی


پَرتَوِ راز اَفْگَنَم گر بر اَثیر

سرد و خامُش گردَد از رازَم سَعِیر


نَیِّرا من نارِ جرم اَفروختم

ہم دلِ زارَم دَرونَش سُوختم


زارِ من از زور با خود نَوش کُن

نارِ من از نور خود خاموش کن


وَ لَوْ اَلْقَیْتُ سِرِّیْ فَوْقَ مَیْتٍ

لَقَامَ بِقُدْرَۃِ الْمَوْلٰی تَعَالٖی


رازِ خود بر مردہ گر اَفْگنم

زندہ برخِیزَد بَاِذنِ ذُوالکرم


اے نگاہَت زندہ ساز مُردَہا

چیست پِیشَت در دلِ اَفسُرْدَہا


ایں لَبانَت شہد بار جلوہ کن

قُم بفرما مردہ ام را زندہ کن


وَ مَا مِنْھَا شُھُوْرٌ اَوْ دُھُوْرٌ

تَمُرُّ وَ تَنْقَضِیْ اِلَّا اَتَالِيْ


نیست شہرے نیست دَہرے را مُرُور

تا نَیایَد بر دَرَم پیش از ظُہور


اے درِ تو مرجعِ ہر دَہر و شہر

بَنْدَگانَت را چہ تَرس از دستِ دہر


ہر مہِ عُمرم کُن از مِہرَت بَخیر

خیرِ محضا من نہ بِیْنَم ہِیچ ضَیر


وَ تُخْبِرنِیْ بمَا یَاْتِی وَ تَجْرِیْ

وَ تُعْلِمنِیْ فَاَقْصِرْ عَنْ جَدَالِیْ


جملہ گویَد با من از حال و صفت

از جِدالَم دست کوتہ بایَدَت


اَوْحَشَ اللہ زیبَد ایں شہ را جلال

عرض بیگیِ درِ او ماہ و سال


دَر جِدالش کے کُجا یابی اماں

خود کنیزِ اُو زمیں بندہ زماں


مُریْدِیْ ھِمْ وَ طِبْ وَ اشْطَحْ وَ غَنِّ

وَ افْعَلْ مَا تَشَآئُ فَالْاِسْمُ عَالٖ


بندہ ام خوش می سرا بِیباک و مست

ہر چہ خواہی کن کہ نسبت برتر است


ایں سخن را بندہ بایَد بندہ کُو

بندہ کن اے بادشاہ بندہ جُو


شاد و پا کُوباں رَود جانم زِ تن

بر مُریْدِیْ ھِمْ وَ طِبْ وَ اشْطَحْ وَ غَن


مُرِیْدِیْ لَا تَخَفْ اَﷲُ رَبِّیْ

عَطَانِیْ رِفْعَۃً نِلْتُ الْمَنَالٖ


ربِ من حق بندہ از تَرسے مَنال

رِفعتم آمد رَسیدم تا مَنَال


اے تُرا اَﷲ رب محبوب اَب 

طُرفہ مَربوبی و محبوبی عَجب


رب و اَب پاکَت نَمود از رَیب و عیب

از دِلَم برکَش شہا ہر عیب و ریب


مُریْدیْ لَا تَخَفْ وَاشٍ فَاِنِّیْ

عَزْوْمٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِتَالٖ


بندہ ام تَرسے مَدار از بَدسِگال

سخت عَزم و قاتِلَم وقتِ قتال


شکر حق با بندگاں شہ را سرَسْت

خانہ زادیم زِ اَبّ و مادرَسْت


بندہ اَت را دشمناں دانَند خَس

یَا عَزُوْمًا قَاتِلًا فریاد رَس


طَبُوْلِیْ فِی السَّمَائِ وَ الْاَرْض دَقَّتْ

وَ شَاؤُسُ السَّعَادۃِ قَدْ بَدَالِیْ


نَوبتَم در خَضری و غَبرا زدند!

شد نقیب مَوکبَم بحتِ بلند


یا رب ایں شہ را مبارک دِیر باز

تخت و بخت و تاج و باج و ساز و ناز


بادشاہا شکرِ سلطانیِ خویش

یک نگاہے بر گدائے سینہ ریش


بِلَادُ اﷲِ مُلْکِیْ تَحْتَ حُکْمِیْ

وَ وَقْتِیْ قَبْلَ قَلْبِیْ قَدْ صَفَالِیْ


ملکِ حق مُلکَم تہِ فرمانِ من

وقتِ من شد صاف پیش از جانِ من


بَارَکَ اﷲ وسعتِ سُلطانِ تو

شَرق تا غَرب آنِ تو قربانِ تو


تِیرہ وقتے خِیرہ بختے سینہ رِیش

بر در آمد دِہ زکوٰۃِ وقتِ خویش


بَارَکَ اﷲ وسعتِ سُلطانِ تو

شَرق تا غَرب آنِ تو قربانِ تو


تِیرہ وقتے خِیرہ بختے سینہ رِیش

بر در آمد دِہ زکوٰۃِ وقتِ خویش


نَظَرْتُ اِلٰی بِلَادِ اﷲِجَمْعًا

کَخَرْدَلَۃٍ عَلٰی حُکْمِ ا تِّصَالٖ


در نگاہم جملہ مُلکِ ذوالجلال

دانۂ خَردل ساں بَحُکْمِ اِتصال


وَہ کہ تو می بینی و ما در گُناہ 

آہ آہ از کُوریِ ما آہ آہ


چشم دِہ تا زیں بلاہا وارَہیم

رُوئے تو بِینِیم و بر پا جاں دِہیم


وَ کُلُّ وَلِیٍّ لَّہٗ قَدَمٌ وَّ اِنِّیْ

عَلٰی قَدَمِ النَّبِیِّ بَدْرِ الْکَمَالٖ


ہر ولی را یک قدم دادَند و ما

بر قَدَمْہائے نبی بدرُ العُلیٰ

کام جانہا تو بَگامِ مصطفیٰ

حَیف بر خُطُواتِ دیو آئیم ما


گام بر گام سگے ما را مَبیں

دست دِہ بَرکش سوئے راہ مبیں


دَرَسْتُ الْعِلْمَ حَتّٰی صِرْتُ قُطْبًا

وَ نِلْتُ السَّعْدَ مِنْ مَّوْلَی الْمَوَالِیْ


درس کَردَم علم تا قُطبے شُدم

کَرد مولائے مَوالی اَسعدم


اے سعیدِ بو سعید سعدِ دیں

سعدِ چَرخت بندہ اے سعدِ زمیں


نے ہمیں سَعْدی کہ شاہا سَعد کن

سَعد کن نا سعد ما را سعد کن


رِجَالِیْ فِیْ ھَوَاجرِھِمْ صِیَامٌ

وَ فِیْ ظُلَمِ اللَّیَالِیْ کَالْلَآلٖ


در تَموزِ روز جَیشَم روزہ دار

در شبِ تیرہ چو گوہر نور بار


کارِ مَردانَت صیام ست و قیام

کامِ ما در خوردِ بام و خوابِ شام


مَرد کن یا خاکِ راہَت کن شَتاب

ایں بہائم را چناں گو کن تُراب


اَنَا الْحَسَنِيْ وَ الْمِخْدَعْ مَقَامِیْ

وَ اَقْدَامِیْ عَلٰی عُنُقِ الرّجَالٖ


از حسن نسلِ من و مِخدع مقام

پائے من بر گردنِ جملہ کِرام


سَرْوَرا ما ہم بَراہ اُفتادَہ اَیم

پائمالَت را سَرے بنہادہ اَیم


گل براہا یک قدم گل کم بداں

حِسْبَۃً لِّلّٰہ مر و دامن کشاں


اَنَا الْجیْلِیْ مُحیُّ الدِّیْن اِسْمِیْ

وَ اَعْلَامِیْ عَلٰی رَأسِ الْجِبَالٖ


مَولدَم جیلاں و نامَم مُحیِ دیں

رایتم بر قلہائے کوہ بیں


اے ز آیاتِ خدا رایاتِ تو

معجزاتِ مصطفیٰ آیاتِ تو


جلوہ دِہ از رایتَت ایں آیتَت

چوں مَنی مَحشور زیرِ رایَتَت


وَ عَبْدُ الْقَادِرِ الْمَشْھُوْرُ اِسْمِیْ

وَ جَدِّیْ صَاحِبُ الْعَیْنِ الْکَمَالٖ


نام مشہور است عبدالقادرَم

عینِ ہر فضل آنکہ جَدِّ اَکْبَرَم


آنِ جَدَّت چوں نَباشَد آنِ تو

وارثی اے جانِ من قربانِ تو


بر رضاؔئے ناقصَت اَفشاں نَوال

یک چشیدن آبے از بَحْرُ الْکَمَال


خُفتہ دل تا چند ننگِ زِیستن

بر رُخش از بحرِ فضل آبے بزن


تِشنہ کامے پا بَدامے کَردَہ غَش

بحرِ سائل را بِگو خود رو بَرش


رو برش اُو را برش بیدار ساز

ہوش بخش و نُوش بخش و جاں نواز


جاں نوازا ! جاں فدائے نامِ تو

کامِ جاں دِہ اے جہاں در کامِ تو


ایں دُعا از بندہ آمیں از مَلک

پُوزِش از بغداد اِجابَت از فَلک

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *